Dutch Caribbean Management Consultancy
DMC
HomeProductenOver onsContact

Over ons

Geschiedenis

DMC werd in 1994 opgericht door de nu nog actieve algemeen directeur, drs. Melinda Whyte. De eerste jaren was het werkterrein vooral marktresearch, public relations en communicatie. Na een aantal jaren verschoof dit werkterrein echter naar het meer adviseren van andere bedrijven via de logical framework analyse.


Werkwijze

DMC adviseert lokale en internationale organisaties op het gebied van beleidsontwikkeling, HRM, organisatieontwikkeling, organisatieverbetering en business process management. Verder verzorgt DMC opleidingen en trainingen op het gebied van HRM, BPM, management, teambuilding, sales, milieu en hygiëne. Tot de opdrachtgevers behoren overheidsorganisaties en bedrijven in de sectoren onderwijs, justitie, gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking, economie, milieu en arbeid.

DMC streeft in haar aanpak naar een maximale duurzaamheid van haar adviezen. Het is immers van belang dat een opdrachtgever na een training of advies zelfstandig verder kan. Dit vereist een gedegen voorbereiding waarbij, in samenspraak met de opdrachtgever, in kaart gebracht wordt hoe de organisatie het vermogen om problemen aan te pakken, strategieën uit te stippelen en eigen vaardigheden in te zetten, blijvend kan verbeteren. Doel is om een optimaal resultaat te bewerkstelligen, dat gedragen wordt in de organisatie. De adviseurs van DMC werken daarom gedurende het gehele traject intensief samen met het management en de medewerkers binnen de organisatie.


Ervaring

Wij hebben reeds op verschillende gebieden onze kwaliteiten getoond. Onder andere zijn wij actief geweest op het gebied van monitoring van projecten gesubsidieerd uit internationale fondsen. Wij adviseren lokale en internationale organisaties, zowel profit als non-profit, op het gebied van organisatieontwikkeling- en verandering. Daarbij beperken wij ons niet tot het adviseren alleen, wij nemen ook onze verantwoordelijkheid door onze adviezen waar mogelijk uit te werken en te implementeren. Deze uitwerking kan liggen op het vlak van training en opleiding of ondersteuning bij het uit- en invoeren van de geadviseerde aanpassingen.
FilosofieTeamVacaturesSamenwerking